Materialpakker myQuilt

Materialpakker myQuilt

Vi har laget en katalog for hvert nr av myQuilt.
Under hver katalog finner du materialpakker, stoffer, mønster, div utstyr etc som er brukt i ulike utgivelser av myQuilt .

Katalog myQuilt 3/2018 er den nyeste.