Stoffer

Stoffer

Vi har gruppert stoffene etter farge. Der vi har mange stoffer fra en serie, så legger vi disse samlet i en gruppe.