Flanell

Flanell

Flanell gir de deiligste lappeteppene.

Når du bruker flanell på et lappeteppes bakside, så får du gode og varme tepper.

Det er viktig å vaske flanellen før du bruker det som bakstykke på et teppe.

1