Flanell

Flanell

Topp sydd av layer cake LAKESIDE GATHERING.

Flanell gir de deiligste lappeteppene.

Når du bruker flanell på et lappeteppes bakside, så får du gode og varme tepper.

Det er viktig å vaske flanellen før du bruker det som bakstykke på et teppe.

1