Flanell

Flanell

Quilt  sydd av layer cake LAKESIDE GATHERING.

Flanell gir de deiligste lappeteppene.

Når du bruker flanell på et lappeteppes bakside, så får du gode og varme tepper.

1